Utorak, 17. Jan 2017. 04:46
Najčitaniji ženski magazin u BiH

Impressum

 

 

Glavna urednica

Elameri Škrgić-Mikulić

 

Redakcija

Lejla Lojo

Elvedina Džakmić

Amela Keserović

Zana Kološ

Kenan Bešlija

Indira Pindžo – lektorica

Sanja Kulenović – grafička dizajnerica