Petak, 28. juli 2017. 13:06
Najčitaniji ženski magazin u BiH

Impressum

 

 

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

Amela Keserović

 

REDAKCIJA

 

Samila Ivković

Fatima Šehović

Milica Brčkalo

Selma Hodo

Kenan Bešlija

Indira Pindžo -lektorica